Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Tovdal kommune

Formannskap/Kommunestyre, Protokollar
1
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/KA0931-PK/01/01A/L0002
Lenke til Arkivportalen
Tovdal kommune 01: Formannskap/Kommunestyre
01A: Protokollar
L0002: Forhandlingsprotokoll lille Tovdal kommunestyret
Møtebok nr. 1.1.2 /1930 - 1940 - - Møteprotokoller Formannskap og kommunestyre