Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Tovdal kommune

Formannskap/Kommunestyre, Protokollar
1
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/KA0931-PK/01/01A/L0001
Lenke til Arkivportalen
Tovdal kommune 01: Formannskap/Kommunestyre
01A: Protokollar
L0001: Forhandlingsprotokoll lille Tovdal formannskap
Møtebok nr. 1.1.1 /1908 - 1930 - - Møteprotokoller Formannskap og kommunestyre