Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Tellefsen. Skipsarkiv

Skipsdokumentasjon
1885 juni 26., 27.
1885 juni 28., 29.
1885 juni, juli 30., 2.-7.
1885 juli 8.-16.
1885 juli 17., 18.
1885 juli 19., 20.
1885 juli 21., 22.
1885 juli 23., 24.
1885 juli 25., 26.
1885 juli 27., 28.
1885 juli 30., 31.
1885 august 1., 2.
1885 august 3., 4.
1885 august 5., 6.
1885 august 7., 8.
1885 august 9.-20.
1885 august 21.-24.
1885 august 25., 26.
1885 august 27., 28.
1885 august 29., 30.
1885 august, september 31.-3.
1885 september 4., 5.
1885 september 6., 7.
1885 september 8., 9.
1885 september 10., 11.
1885 september 12., 13.
1885 september 14., 15.
1885 september 16., 17.
1885 september 18., 19.
1885 september 20., 21.
1885 september, oktober 23.-3.
1885 oktober 4.-8.
1885 oktober 9., 10.
1885 oktober 11., 12.
1886 juli 3., 4.
1886 juli 5., 6.
1886 juli 7., 8.
1886 juli 9., 10.
1886 juli 11., 12.
1886 juli 13.-17.
1886 juli 18.-29.
1886 juli, august 30.-4.
1886 august 5., 6.
1886 august 7., 8.
1886 august 9., 10.
1886 august 11., 12.
1886 august 13., 14.
1886 august 15., 16.
1886 august 17., 18.
1886 august 19., 20.
1886 august 21., 22.
1886 august 23., 24.
1886 august 25., 26.
1886 august 27., 28.
1886 august, september 29.-2.
1886 september 7., 8.
1886 september 9., 10.
1886 september 11., 12.
1886 september 13., 14.
1886 september 15., 16.
1886 september 17.-25.
1886 september, oktober 26.-2.
1886 oktober 3., 4.
1886 oktober 5., 6.
1886 oktober 7., 8.
1886 oktober 9., 10.
1886 oktober 11., 12.
1887 mai 7., 8.
1887 mai 9., 10.
1887 mai 11., 12.
1887 mai 13., 14.
1887 mai 15., 16.
1887 mai 17., 18.
1887 mai 19., 20.
1887 mai 20.
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-1572/E01/L0001/0001
Lenke til Arkivportalen
Tellefsen. Skipsarkiv E01: Skipsdokumentasjon
L0001: Søderhamn, bark
0001: Skipsjournal for Søderhamn Journal 1885 - 1887 - - Sjømenn og sjøfolk Båter og skip Havnevesen