Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Fanger fra Belgia 1
Fanger fra Danmark 29
Fanger fra Estland 37
Fanger fra Finland 39
Fanger fra Frankrike 49
Fanger fra Nederland 173
Fanger fra Italia 209
Fanger fra Jugoslavia 211
Fanger fra Litauen 228
Fanger fra Polen 232
Fanger fra Romania 460
Fanger fra Sovjet 462
Fanger fra Sverige 493
Fanger fra Tsjekkoslovakia 495
Fanger fra Tyskland 521
Fanger fra Østerrike 539
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-1560/L/L0019
Lenke til Arkivportalen
S-1560: Rikspolitisjefen
L: Spørreskjema for tidligere politiske fanger 1940-1945
L0019: Utenlandske fanger (17 mapper)
Annen kilde nr. 19 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Fanger 2. verdenskrig Danmark Sverige Finland Tyskland Russland og Sovjet Vest-Europa Øst-Europa Statlige arkiver Departementene Norske eksilorganer 1940-1950-årene Politi og lensmenn