Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


1. Sønnafjelske (Akershusiske) dragonregiment

Diverse protokoller
Riksarkivets dateringsforsøk 2
Det totenske kompani Forside 4
Det totenske kompani Toten prestegjeld 5
Det totenske kompani Vardal prestegjeld 39
Det totenske kompani Biri prestegjeld 47
Det hedemarkske kompani Forside 54
Det hedemarkske kompani Vang sogn 55
Det hedemarkske kompani Ringsaker sogn 64
Det hedemarkske kompani Nes sogn 71
Det hedemarkske kompani Løten sogn 75
Det hedemarkske kompani Romedal sogn 78
Det hedemarkske kompani Stange sogn 81
Det larvikske kompani Forside 85
Det larvikske kompani Sandar prestegjeld 86
Det larvikske kompani Kodal sogn, Tjølling sogn 94
Det larvikske kompani Tjølling sogn 95
Det larvikske kompani Hedrum sogn 101
Det larvikske kompani Hvarnes sogn 103
Det larvikske kompani Kodal sogn, Brunlanes prestegjeld 104
Det larvikske kompani Stokke prestegjeld 105
Det larvikske kompani Sem prestegjeld 113
Det larvikske kompani Ramnes prestegjeld 116
Det larvikske kompani Andebu prestegjeld 119
Det jarlsbergske kompani Forside 123
Det jarlsbergske kompani Botne prestegjeld 124
Det jarlsbergske kompani Hof prestegjeld 127
Det jarlsbergske kompani Lardal prestegjeld 130
Det jarlsbergske kompani Våle prestegjeld 136
Det jarlsbergske kompani Ramnes prestegjeld 144
Det jarlsbergske kompani Borre prestegjeld 147
Det jarlsbergske kompani Sande prestegjeld 148
Det jarlsbergske kompani Strømsgodset 158
Det jarlsbergske kompani Strømm sogn 159
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-1760/F/L0032
Lenke til Arkivportalen
1. Sønnafjelske (Akershusiske) dragonregiment F: Diverse protokoller
L0032: Legdsruller for Totenske, Hedemarkske, Larvikske og Jarlsbergske kompanier
Militærrulle nr. 32/1717 - Legdsruller for Totenske, Hedemarkske, Larvikske og Jarlsbergske kompanier. - Rullene er i arkivet blitt datert til 1718 eller 1719, men Ketil Firing Hanssen (www.vestfold-slekt.no) har datert rullene til vinteren 1716/1717, basert på de yngste barnas alder og kontroll mot kirkebøkene. Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret