Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Bjørgvin biskop

ØKONOMI - Jordebøker og rekneskapsprotokollar
Fortale 1609 upaginert
Ikke-indekserte sider 1a
Beretning 1644 56b-57a
Disiplenes likpenger 1719-1730 75b-76a
Skolens rentepenger og andre inntekter - klær til fattige skolebarn 1651-1672 244b-245a
Regnskap 1668-1671 276b-277a
Skolens rentepenger og andre inntekter - klær til fattige skolebarn 1719-1738 280b-281a
Kostpenger 1714-1727 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-5601/Ga/L0014
Lenke til Arkivportalen
Bjørgvin biskop Ga: ØKONOMI - Jordebøker og rekneskapsprotokollar
L0014: Jordebøker for geistleg gods og andre rekneskapsprotokollar
Annen kilde nr. 14 /1609 - 1737 - Inneholder navn på elever ved latinskolen i Bergen. Regnskap og skatt Jordebøker Eiendom Statlige arkiver Kirken Skolevesen