Innhold
Visningsvalg:

Arkiv i Nordland


Dønna kommune. Dønnes folkeboksamling

spesiallister , Utlånsprotokoller
1844 upaginert
1845 - 1846 upaginert
1847 upaginert
1849 - 1852 upaginert
1852 - 1856 upaginert
1857 - 1860 upaginert
1860 - 1864 upaginert
1865 upaginert
1871 - 1874 upaginert
1874 - 1878 upaginert
1879 upaginert
1880 upaginert
1881 upaginert
1882 upaginert
1883 upaginert
1884 upaginert
1885 upaginert
Bokliste upaginert
1885 upaginert
1886 upaginert
1887 upaginert
1888 upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18270.465/F/Fa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Dønna kommune. Dønnes folkeboksamling F: spesiallister
Fa: Utlånsprotokoller
L0001: Utlånsprotokoll
Annen kilde nr. L0001 /1844 - 1888 - - Samlinger Bibliotekvesen Folkeopplysning