Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Oslo politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Dommer
Dokumentliste 3
Nummererte dokumenter Nr. 1 5
Nummererte dokumenter Nr. 2 22
Nummererte dokumenter Nr. 3 29
Nummererte dokumenter Nr. 4 49
Nummererte dokumenter Nr. 5 117
Nummererte dokumenter Nr. 6 141
Nummererte dokumenter Nr. 7 181
Nummererte dokumenter Nr. 8 247
Nummererte dokumenter Nr. 9 332
Nummererte dokumenter Nr. 10 359
Nummererte dokumenter Nr. 11 378
Nummererte dokumenter Nr. 12-14 395
Nummererte dokumenter Nr. 15 406
Nummererte dokumenter Nr. 16-20 421
Nummererte dokumenter Nr. 21-23 452
Nummererte dokumenter Nr. 24-26 472
Nummererte dokumenter Nr. 27 480
Nummererte dokumenter Nr. 28 495
Nummererte dokumenter Nr. 29 501
Nummererte dokumenter Nr. 30-31 512
Nummererte dokumenter Nr. 32 542
Nummererte dokumenter Nr. 33-37 551
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L1242/0001
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L1242: Dommer, dnr. 4389 - 4390
0001: Dnr. 4389 Landssviksaker nr. 1241.1 /1945 - 1951 - Oslo politikammer, Dommer, nr. 1241.1: Dnr. 4389 Sophus Noreger Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Saksbehandlingskopier (AV) Landssvikarkivet