Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Riksantikvaren*

Antikvarisk arkiv ordnet topografisk, Nasjonalparker og naturvernområder
0006 (L0001) Akerselva miljøpark VII. Rapporter, referater 1986-1994 1
0007 (L0001) Akerselva miljøpark VI. Rapporter, referater 1990-1991 438
0008 (L0002) Akerselva miljøpark V. Rapporter, referater 1988-1989 801
0009 (L0002) Akerselva miljøpark IV. Rapporter, referater 1988-1989 1163
0010 (L0003) Akerselva miljøpark III. Rapporter, referater 1988 1417
0011 (L0003) Akerselva miljøpark II. Rapporter, referater 1987 1621
0012 (L0004) Akerselva miljøpark I. Rapporter, referater 1987 2014
0013 (L0004) Akerselva miljøpark. Francine Lampes referater 1987-1990 2855
0014 (L0004) Alna elvemiljø 1989 3089
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet
Lenke til Arkivportalen
Riksantikvaren* D: Antikvarisk arkiv ordnet topografisk
Dn: Nasjonalparker og naturvernområder
0001: Indre Oslofjord med øyer
Annen kilde nr. D/Dn/0001 /1980 - 2005 - Mappe 0006-0013 vedrørende Akerselva miljøpark og mappe 0014 vedrørende Alna elvemiljø er skannet. Mappe 0001-0005 er ikke skannet. Statlige arkiver Institusjoner under departementene Skanning på forespørsel (AV) Nasjonalparker