Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Fredrikstad mekaniske verksted

Eiendomsforvaltning
Nyanlegg 1941-1944 1
Finansiering og takst 1943-1954 65
Styret: Verditakstoppgaver 1943-1947 189
Bilag til Wilhelmsen-takst 1943 255
Takst på bygninger 1943 269
Takst på bygninger 1944 519
Stats- og kommunegarantier 1935-1938 591
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-1807/Q/L0001
Lenke til Arkivportalen
Fredrikstad mekaniske verksted Q: Eiendomsforvaltning
L0001: Bygninger, Finansiering, Takst, Nyanlegg
Annen kilde nr. 1 /1935 - 1954 - - Industri Båter og skip Sjøfart Privatarkiver Bedriftsarkiver