Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Sulitjelma aktiebolag 1891 - 1916 upaginert
Geografi Sulitjelma 1
Historie Sulitjelma 3
Gruvedrift Sulitjelma 13
Stedsutvikling Sulitjelma 27
Transport fra Sulitjelma 35
Samfunnsliv Sulitjelma 45
Eiendommen Sulitjelma gruver 53
Forretningshistorie Sulitjelma gruver 59
Styremedlemmer og ledelse Sulitjelma gruver 69
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/NA052/X/Xa
Lenke til Arkivportalen
NA052: A/S Sulitjelma Gruber
X: Egenproduserte trykksaker
Xa: Jubileumsbok
Publikasjoner nr. L0001 /1891 - 1916 - - Bergverk og gruvedrift Kobberverk Privatarkiver Bedriftsarkiver Bøker, trykksaker, publikasjoner