Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Oslo politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Krigsforbrytere
Oversendelsesdokument 5
Dokumentliste 7
Nummererte dokumenter Nr. 1 9
Nummererte dokumenter Nr. 2 29
Nummererte dokumenter Nr. 3-10 51
Nummererte dokumenter Nr. 11-20 85
Nummererte dokumenter Nr. 21-24 129
Unummererte dokumenter 139
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Dl/L0005/0013
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dl: Krigsforbrytere
L0005: Krigsforbrytere
0013: Alf. 12 Landssviksaker nr. 5.13 /1945 - 1947 - Oslo politikammer, Krigsforbrytere, nr. 5.13: Alf. 12 Friedrich Albert Lappe Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Tyskland Statlige arkiver Skanning på forespørsel (AV) Landssvikarkivet