Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1898 3
1899 15
1900 77
1901 114
1902 179
1903 237
1904 285
1905 348
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18280.150/100/L0004
Lenke til Arkivportalen
K-18280.150: Nesna kommune. Formannskapet
100: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0004: Møtebok
Møtebok 1898 - 1905 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre