Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


upaginert
Timetabell 1
1877 Husøy 3
1878 Husøy 5
1879 Husøy 7
1880 Husøy 9
1881 Husøy 11
1882 Husøy 13
1883 Husøy 15
1884 Husøy 17
1885 Husøy 19
1886 Husøy 21
1887 Husøy 23
1888 Husøy 25
1877 Sanna 28
1878 Sanna 30
1879 Sanna 42
1880 43
1881 Sanna 45
1882 Sanna 47
1882 / 1883 Sanna 48
1884 Sanna 49
1885 Sanna 51
1886 Sanna 52
1886 / 1887 Sanna 53
1888 Sanna 55
1889 Sanna 56
1890 Sanna 57
1890 Husøy 59
1877 3. krets Selvær / Dørvær 63
1878 Selvær 64
1879 Selvær 65
1880 Selvær 66
1881 Selvær 67
1882 Selvær 68
1883 Selvær 69
1884 Selvær 70
1885 Selvær 72
1886 Selvær 72
1885 Selvær 74
1886 Selvær 75
1887 Selvær 76
1888 Selvær 77
1889 Selvær 79
1890 Selvær 80
1888 Husøy 81
1889 Husøy 83
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18350.510.01
Lenke til Arkivportalen
K-18350.510.01: Træna kommune. Husøy, Sanna, Selvær og Dørvær skolekrets
Karakterprotokoll 1877 - 1890 - Kommunale arkiver Skolevesen