Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


upaginert
1891 Husøy upaginert
1892 Husøy upaginert
1892 / 1893 Husøy upaginert
1893 / 1894 Husøy upaginert
1894 / 1895 Husøy upaginert
1895 / 1896 Husøy upaginert
1896 Husøy upaginert
1891 Sanna upaginert
1892 Sanna upaginert
1891 Selvær / Dørvær upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18350.510.01
Lenke til Arkivportalen
K-18350.510.01: Træna kommune. Husøy, Sanna, Selvær og Dørvær skolekrets
Karakterprotokoll 1891 - 1896 - - Kommunale arkiver Skolevesen