Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1901 Røst upaginert
1902 Røst upaginert
1902 - 1903 Sørland upaginert
1902 - 1903 Mostad upaginert
1903 Røst upaginert
1904 Sørland upaginert
1904 Mostad upaginert
1903 - 1904 Røst upaginert
1904 Røst upaginert
1904 Sørland upaginert
1905 Sørland upaginert
1904 - 1905 Mostad upaginert
1905 Røst upaginert
1905 - 1906 Sørland upaginert
1905 - 1906 Mostad upaginert
1906 - 1907 Mostad upaginert
1906 - 1907 Sørland upaginert
1906 Røst upaginert
1907 Røst upaginert
1907 - 1908 Sørland upaginert
1907 - 1908 Mostad upaginert
1908 Røst upaginert
1908 - 1909 Mostad upaginert
1908 - 1909 Sørland upaginert
1909 Røst upaginert
1909 - 1910 Sørland upaginert
1909 - 1910 Mostad upaginert
1910 Røst upaginert
1910 - 1911 Mostad upaginert
1910 - 1911 Sørland upaginert
1911 Røst upaginert
1911 - 1912 Mostad upaginert
1911 - 1912 Sørland upaginert
1912 Røst upaginert
1912 - 1913 Sørland upaginert
1912 - 1913 Mostad upaginert
1913 Røst upaginert
1913 Sørland upaginert
1914 Sørland upaginert
1913 Mostad upaginert
1913 - 1914 Mostad upaginert
1914 - 1915 Sørland upaginert
1914 - 1915 Mostad upaginert
1915 - 1916 Mostad upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18570.510.01/442/L0001
Lenke til Arkivportalen
K-18570.510.01: Værøy kommune. Sørland, Mostad og Røst skolekrets
442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0001: Karakterprotokoll
Karakterprotokoll 1901 - 1920 - - Kommunale arkiver Skolevesen