Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1855 1
1856 5
1857 8
1858 11
1859 19
1860 28
1861 34
1862 39
1863 47
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18400.510.18/442/L0001
Lenke til Arkivportalen
K-18400.510.18: Saltdal kommune. Ymse skolekretser
442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0001: Skoleprotokoll
Karakterprotokoll nr. L0001 /1855 - 1863 - Kommunale arkiver Skolevesen