Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1899 / 1900 upaginert
1900 upaginert
1901 / 1902 upaginert
1902 / 1903 upaginert
1903 / 1904 upaginert
1906 / 1907 upaginert
1899 / 1900 upaginert
1900 / 1901 upaginert
1901 / 1902 upaginert
1902 Avgangseksamen upaginert
1901 / 1902 Årseksamen upaginert
1902 / 1903 upaginert
1903 Års- og avgangseksamen upaginert
1903 / 1904 upaginert
1904 Års- og avgangseksamen upaginert
1904 / 1905 upaginert
1905 / 1906 upaginert
1906 / 1907 upaginert
1907 / 1908 upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18660.510.04/G/L0001
Lenke til Arkivportalen
K-18660.510.04: Hadsel kommune. Tengelfjord skolekrets
G: Skoleprotokoller
L0001: Skoleprotokoll for Tengelfjord skole
Karakterprotokoll nr. L0001 /1899 - 1908 - - Personopplysninger Kommunale arkiver Skolevesen