Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1892 upaginert
1893 upaginert
1894 upaginert
1895 upaginert
1896 upaginert
1897 upaginert
1898 upaginert
1899 upaginert
1900 upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18270.430/F/Fa/L0001
Lenke til Arkivportalen
K-18270.430: Dønna kommune. Menighetsråd
F: Spesialserier
Fa: Oversiktsprotokoller
L0001: Oversikt over personer som har mottat nattverd i Nordvik kirke
Personliste nr. L0001 /1892 - 1901 - - Personopplysninger Kommunale arkiver Kommunal kirkeforvaltning