Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


upaginert
1891 upaginert
1892 upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18390.510.14/442/L0005
Lenke til Arkivportalen
K-18390.510.14: Beiarn kommune. Moldjord skolekrets
442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0005: Karakter/oversiktsprotokoll
Karakterprotokoll nr. L0005 /1909 - 1911 - - Kommunale arkiver Skolevesen