Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1892 upaginert
1894 - 1896 upaginert
1897 upaginert
1899 - 1900 upaginert
1901 - 1902 upaginert
1903 upaginert
1904 - 1905 upaginert
1906 upaginert
1910 upaginert
1912 upaginert
1915 upaginert
1918 - 1919 upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18390.510.14/442/L0004
Lenke til Arkivportalen
K-18390.510.14: Beiarn kommune. Moldjord skolekrets
442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0004: Karakter/oversiktsprotokoll
Karakterprotokoll nr. L0004 /1892 - 1919 - - Kommunale arkiver Skolevesen