Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1891 upaginert
1892 upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18390.510.14/442/L0003
Lenke til Arkivportalen
K-18390.510.14: Beiarn kommune. Moldjord skolekrets
442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0003: Karakter/oversiktsprotokoll
Karakterprotokoll nr. L0003 /1891 - 1892 - - Kommunale arkiver Skolevesen