Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1880 2
1881 5
1882 8
1883 11
1884 13
1885 16
1886 19
1887 21
1888 22
1889 23
1890 24
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18390.510.14/442/L0002
Lenke til Arkivportalen
K-18390.510.14: Beiarn kommune. Moldjord skolekrets
442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0002: Karakter/oversiktsprotokoll
Karakterprotokoll nr. L0002 /1880 - 1890 - - Kommunale arkiver Skolevesen