Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Brandhei skole upaginert
1893 upaginert
1893 - 1894 upaginert
1894 - 1895 upaginert
1895 - 1896 upaginert
1896 - 1897 upaginert
1897 - 1898 upaginert
1898 - 1899 upaginert
1899 - 1900 upaginert
1900 - 1901 upaginert
1901 - 1902 upaginert
1902 - 1903 upaginert
1903 - 1904 upaginert
1904 - 1905 Nygaards skole upaginert
1905 - 1906 Nygaards skole upaginert
1906 - 1907 Nygaards skole upaginert
1907 - 1908 Nygaards skole upaginert
1908 - 1909 Nygaards skole upaginert
1909 - 1910 upaginert
Fortegnelse over Brandheis skoles innbo og lærematerialer upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18390.510.03/442/L0003
Lenke til Arkivportalen
K-18390.510.03: Beiarn kommune. Brandhei skolekrets
442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0003: Karakter/oversiktsprotokoll
Karakterprotokoll nr. L0001 /1893 - 1910 - - Personopplysninger Kommunale arkiver Skolevesen