Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


7de krets
1876 4
1877 8
1878 11
1879 13
1880 15
1881 18
1882 21
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18390.510.03/442/L0001
Lenke til Arkivportalen
K-18390.510.03: Beiarn kommune. Brandhei skolekrets
442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0001: Karakter/oversiktsprotokoll
Karakterprotokoll nr. L0001 /1876 - 1883 - - Personopplysninger Kommunale arkiver Skolevesen