Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Arstad skole upaginert
1905 - 1906 upaginert
1906 - 1907 upaginert
1907 - 1908 upaginert
1908 - 1909 upaginert
1909 - 1910 upaginert
1910 - 1911 upaginert
1911 - 1912 upaginert
1912 - 1913 upaginert
1913 - 1914 upaginert
1914 - 1915 upaginert
1915 - 1916 upaginert
1916 - 1917 upaginert
1917 - 1918 upaginert
1918 - 1919 upaginert
1919 - 1920 upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18390.510.01/442/L0005
Lenke til Arkivportalen
K-18390.510.01: Beiarn kommune. Arstad skolekrets
442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0005: Karakter/oversiktsprotokoll
Karakterprotokoll nr. L0005 /1905 - 1920 - - Kommunale arkiver Skolevesen