Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Arstad skole upaginert
1893 upaginert
1893 - 1894 upaginert
1894 - 1895 upaginert
1895 - 1896 upaginert
1896 - 1897 upaginert
1897 - 1898 upaginert
1898 - 1899 upaginert
1899 - 1900 upaginert
1900 - 1901 upaginert
1901 - 1902 upaginert
1902 - 1903 upaginert
1903 - 1904 upaginert
1904 - 1905 upaginert
Skolens inventar upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18390.510.01/442/L0004
Lenke til Arkivportalen
K-18390.510.01: Beiarn kommune. Arstad skolekrets
442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0004: Karakter/oversiktsprotokoll
Karakterprotokoll nr. L0004 /1893 - 1905 - - Kommunale arkiver Skolevesen