Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


upaginert
1886 2
1887 4
1888 6
1889 8
1890 10
1891 12
1892 13
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18390.510.01/442/L0002
Lenke til Arkivportalen
K-18390.510.01: Beiarn kommune. Arstad skolekrets
442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0002: Karakter/oversiktsprotokoll
Karakterprotokoll nr. L0001 /1886 - 1892 - - Kommunale arkiver Skolevesen