Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Lødingen sogn 1
Hol sogn 84-85
Tysfjord sogn 168-169
Spedalske 1882 og 1884 250-251
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18510.640/422/L0001
Lenke til Arkivportalen
K-18510.640: Lødingen kommune. Helserådet
422: Protokoller over spedalske
L0001: Protokoll over spedalske for Lødingen, Hol og Tjeldsund
Personregister nr. L0001 /1874 - 1913 - - Personopplysninger Helse og omsorg Sykdom og epidemi Kommunale arkiver