Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


upaginert
1863 2
1864 5
1865 7
1866 9
1867 11
1868 13
1869 15
1870 17
1871 19
1872 upaginert
1873 upaginert
1874 upaginert
1875 upaginert
1876 upaginert
1877 upaginert
1878 upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18510.610.01/A/Aa/L0001
Lenke til Arkivportalen
K-18510.610.01: Lødingen kommune. Fattigstyre/forsorgsstyre
A: Møtebøker
Aa: Forhandlingsprotokoller og møtebøker
L0001: Forhandlingsprotokoll
Møtebok nr. L0001 /1863 - 1895 - - Kommunale arkiver Fattigvesen