Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Forsvarsdepartementet, 10. kontor / Oppgjørskontoret

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Kommunevise mapper - ordnet etter "Gelände-system"
0001 - Gratangen: Gratangsbotn militæranlegg: Ole, nå Mathilde Larsen 1
0002 - Gratangen: Gratangsbotn militæranlegg: Levi Mikkelsen 70
0003 - Gratangen: Gratangsbotn militæranlegg: Kristen Nilsen 175
0004 - Gratangen: Gratangsbotn militæranlegg: Martin Pedersen 284
0005 - Gratangen: Gratangsbotn militæranlegg: Torvald Pedersen 337
0006 - Gratangen: Gratangsbotn militæranlegg: Peder Thomassen - Strand 410
0007 - Gratangen: Gratangsbotn militæranlegg: Nikolai Thomassen 473
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/RAFA-1225/D/Dd/L0480
Lenke til Arkivportalen
Forsvarsdepartementet, 10. kontor / Oppgjørskontoret D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dd: Kommunevise mapper - ordnet etter "Gelände-system"
L0480: Troms
Annen kilde nr. 480 /1942 - 1953 - Det er kun mappe 0001-0007 (Gratangen) som er skannet. Mappe 0008-0018 (Bardu) er ikke skannet. Sakarkiv Eiendom 2. verdenskrig Statlige arkiver Departementene Forsvaret Skanning på forespørsel (AV 2020)