Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Forsvarsdepartementet, 10. kontor / Oppgjørskontoret

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Kommunevise mapper - ordnet etter "Gelände-system"
0009 - Gratangen: Gratangsbotn militæranlegg: fellesmappe 1
0010 - Gratangen: Gratangsbotn militæranlegg: Anna Eilefsen 102
0011 - Gratangen: Gratangsbotn militæranlegg: Ditlef Eilefsen 303
0012 - Gratangen: Gratangsbotn militæranlegg: Fjordbotn gårdstyre - sameie 480
0013 - Gratangen: Gratangsbotn militæranlegg: Abraham Joakimsen - tinglyst erklæring 1943 561
0014 - Gratangen: Gratangsbotn militæranlegg: Lars Joakimsen - tinglyst erklæring 1943 654
0015 - Gratangen: Gratangsbotn militæranlegg: Ivar Knutsen 759
0016 - Gratangen: Gratangsbotn militæranlegg: Ole Knutsen 854
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/RAFA-1225/D/Dd/L0479
Lenke til Arkivportalen
Forsvarsdepartementet, 10. kontor / Oppgjørskontoret D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dd: Kommunevise mapper - ordnet etter "Gelände-system"
L0479: Troms
Annen kilde nr. 479 /1941 - 1956 - Det er kun mappe 0009-0016 (Gratangen) som er skannet. Mappe 0001-0005 (Trondenes), mappe 0006 (Sandtorg) og mappe 0007-0008 (Harstad) er ikke skannet. Sakarkiv Eiendom 2. verdenskrig Statlige arkiver Departementene Forsvaret Skanning på forespørsel (AV 2020)