Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

Sakarkiv ordnet etter emne
Beslaglagt litteratur J.nr. 1388A/1941 - 1595A/1942 (høyeste nr. først) 1
Beslaglagt litteratur J.nr. 1665A/1941 - 3641A/1942 (høyeste nr. først) 533
Beslaglagt litteratur J.nr. 1135A/1941 - 1620A/1941 (høyeste nr. først) 1029
Beslaglagt litteratur J.nr. 3642A/1942 - 6801A/1943 (høyeste nr. først) 1073
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1329/F/L0091
Lenke til Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen F: Sakarkiv ordnet etter emne
L0091: Beslaglagt litteratur
Sakarkiv nr. 91 /1941 - 1943 - - 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer Politi og lensmenn Skanning på forespørsel (AV)