Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

Sakarkiv ordnet etter emne
Innlevering av radioapparater J.nr. 758A/1941 - 2501A/1941 (høyeste nr. først) 1
Innlevering av radioapparater J.nr. 2531A/1941 - 3516A/1941 (høyeste nr. først) 268
Innlevering av radioapparater J.nr. 3549A/1941 - 5467A/1941 (høyeste nr. først) 780
Innlevering av radioapparater J.nr. 3291A/1941 - 3522A/1941 (høyeste nr. først) 1149
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1329/F/L0090
Lenke til Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen F: Sakarkiv ordnet etter emne
L0090: Innleverte radio-apparater
Sakarkiv nr. 90 /1941 - - 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer Politi og lensmenn Skanning på forespørsel (AV)