Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Oslo politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Henlagt bevisets stilling
Etikett og saksomlag 1
Dokumentliste 5
Brev fra NRK datert 6. januar 1966 7
Anonymt brev datert 16. juli 1947 11
Nummererte dokumenter Nr. 1 15
Nummererte dokumenter Nr. 2 19
Nummererte dokumenter Nr. 3 23
Unummererte dokumenter 35
Nummererte dokumenter Nr. 4 41
Nummererte dokumenter Nr. 5 43
Nummererte dokumenter Nr. 6 45
Nummererte dokumenter Nr. 6A 49
Nummererte dokumenter Nr. 7 59
Nummererte dokumenter Nr. 8 71
Nummererte dokumenter Nr. 9 89
Nummererte dokumenter Nr. 10 Dokumentliste 93
Nummererte dokumenter Nr. 10 Nr. 1 95
Nummererte dokumenter Nr. 10 Nr. 2-10 135
Nummererte dokumenter Nr. 10 Nr. 11-20 157
Nummererte dokumenter Nr. 10 Nr. 21-30 179
Nummererte dokumenter Nr. 10 Nr. 31-40 215
Nummererte dokumenter Nr. 11 239
Nummererte dokumenter Nr. 12 241
Nummererte dokumenter Nr. 13 243
Nummererte dokumenter Nr. 14 245
Nummererte dokumenter Nr. 15 249
Nummererte dokumenter Nr. 16 255
Nummererte dokumenter Nr. 17 257
Nummererte dokumenter Nr. 18 260
Nummererte dokumenter Nr. 19 270
Nummererte dokumenter Nr. 20 272
Nummererte dokumenter Nr. 21 274
Nummererte dokumenter Nr. 22 276
Nummererte dokumenter Nr. 23 280
Nummererte dokumenter Nr. 24 284
Nummererte dokumenter Nr. 25 286
Nummererte dokumenter Nr. 26 290
Nummererte dokumenter Nr. 27 294
Nummererte dokumenter Nr. 28 298
Nummererte dokumenter Nr. 29 300
Andre dokumenter 302
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Dg/L0267/3699
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dg: Henlagt bevisets stilling
L0267: Henlagt hnr. 3658
3699: Hnr. 3662 Landssviksaker nr. 267.3699 /1945 - 1946 - Landssviksarkivet, Oslo politikammer, Henlagt bevisets stilling, nr. 267.3699: Hnr. 3662 Anne Marie Breien Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Skanning på forespørsel (AV) Landssvikarkivet