Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Pa 1660 - Kielland- fondet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Sak- og korrespondansearkiv
0001 - Plattformsjef Torstein Sæd dagbok 1977-1980 Kopi nr. 1 upaginert
0001 - Plattformsjef Torstein Sæd dagbok 1977-1980 Kopi nr. 2 upaginert
0002 - Diverse korrespondanse, notat, referat og rapporter 1981-1984 upaginert
0003 - Diverse korrespondanse, notat, referat og rapporter 1980-1983 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-102242/E/Ea/L0012
Lenke til Arkivportalen
Pa 1660 - Kielland- fondet E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Sak- og korrespondansearkiv
L0012: Sak- og korrespondanse
Sakarkiv nr. 12 /1977 - 1984 - Plattformsjef Torstein Sæd dagbok er arkivert i to kopier/eksemplarer. Sakarkiv Dagbøker Industri Olje- og petroleumsindustri Sjøfart Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver Alexander L. Kielland-ulykken Skanning på forespørsel (AV)