Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Oslo politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, B-saker
Sakomslag m.v. 1
Dokumentliste 5
Unummererte dokumenter 7
Nummererte dokumenter Nr. 1 27
Nummererte dokumenter Nr. 2 31
Nummererte dokumenter Nr. 3 41
Nummererte dokumenter Nr. 4 55
Nummererte dokumenter Nr. 5 65
Nummererte dokumenter Nr. 6 69
Nummererte dokumenter Nr. 7 77
Nummererte dokumenter Nr. 8 83
Nummererte dokumenter Nr. 9 102
Nummererte dokumenter Nr. 10 106
Nummererte dokumenter Nr. 11 108
Nummererte dokumenter Nr. 12 110
Nummererte dokumenter Nr. 13 114
Nummererte dokumenter Nr. 14 116
Nummererte dokumenter Nr. 15 196
Nummererte dokumenter Nr. 16 198
Nummererte dokumenter Nr. 17 202
Nummererte dokumenter Nr. 18a 250
Nummererte dokumenter Nr. 18b 265
Nummererte dokumenter Nr. 19 277
Nummererte dokumenter Nr. 20 279
Nummererte dokumenter Nr. 21 285
Nummererte dokumenter Nr. 22 291
Nummererte dokumenter Nr. 23 297
Nummererte dokumenter Nr. 24 315
Nummererte dokumenter Nr. 25 317
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Dp/L0093/0015
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dp: B-saker
L0093: B-sak 3029
0015: Sak 3045 Landssviksaker nr. Dp/L0093/0015 /1945 - Oslo politikammer, B-saker, nr. 93.15: Sak 3045 Skallumsaken Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Skanning på forespørsel (AV) Landssvikarkivet