Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Sandeid folkeregister

Spesialserie etter arkivskapers fagområde, Hovedregisterkort
Døde 1953-1956 Kronologisk 1
Døde 1957-1960 Kronologisk 47
Døde 1961-1964 Kronologisk 87
Utflyttede 1946-1949 Gnr. 2 bnr. 5 - gnr. 28 bnr. 1 135
Utflyttede 1951-1954 Gnr. 2 bnr. 2 - gnr. 27 bnr. 2 255
Utflyttede 1955-1959 Gnr. 2 bnr. 6 - Gnr. 13 bnr. 15 475
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-102193/F/Fa/L0002
Lenke til Arkivportalen
Sandeid folkeregister F: Spesialserie etter arkivskapers fagområde
Fa: Hovedregisterkort
L0002: Hovedregisterkort døde og utflyttet - Døde: 1953-1964 utflyttet: 1946-1959
Folkeregister - registerkort nr. 3 /1946 - 1964 - - Personopplysninger Død og begravelse Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kommunale arkiver Folkeregister Hovedregisterkort (folkeregister)