Innhold
Visningsvalg:

Bergen byarkiv


Åsane kommune. Formannskapet

Møtebøker
Møteoversikt 1904-1909 1b
Møtereferater herredsstyre og formannskap 1904 2a
Møtereferater herredsstyre og formannskap 1905 18b
Møtereferater herredsstyre og formannskap 1906 33b
Møtereferater herredsstyre og formannskap 1907 49b
Møtereferater herredsstyre og formannskap 1908 70a
Møtereferater herredsstyre og formannskap 1909 81a
Kildeinformasjon
Bergen byarkiv Bergen byarkiv BBA/A-1252/A
Lenke til Arkivportalen
Åsane kommune. Formannskapet A: Møtebøker
Møtebok nr. 1 /14.01.1904 - 16.11.1909 - Møtebok for forhandlingene til herredsstyret og formannskapet i Åsane kommune. Protokollen inneholder referat og vedtak for hver enkelt sak som var til behandling i formannskapet og herredsstyret. Møtene er ført forløpende kronologisk uavhengig av hvilket organ som møtte. Les mer om protokollen på vår nettside "Bergen byarkiv forteller": https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/bergen-byarkiv-forteller/finn-arkivmateriale/byarkivet-pa-digitalarkivet/moteprotokoller-for-asane-herredsstyre-og-formannskap-1904-1916 Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre