Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Seip, Jens Lauritz Arup

Korrespondanse, Korrespondanse - utland
0001 - Canada 1954-1972 1
0002 - Danmark 1937-1991 27
0003 - England 1955-1989 215
0004 - Finland 1947-1966 305
0005 - Frankrike 1949-1982 313
0006 - Island 1958 337
0007 - Italia 1972-1983 341
0008 - Nederland 1967 353
0009 - Polen 1961-1986 357
0010 - Spania 1987 379
0011 - Sverige 1935-1988 395
0012 - Sveits 1962 537
0013 - Tyskland 1955-1990 549
0014 - USA 1948-1985 639
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0890/E/Eb/L0008
Lenke til Arkivportalen
Seip, Jens Lauritz Arup E: Korrespondanse
Eb: Korrespondanse - utland
L0008: --
Annen kilde nr. 8 /1935 - 1991 - - Brev og korrespondanse Privatarkiver Personarkiver Skanning på forespørsel (AV)