Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Infanteriregiment nr. 1 2
Infanteriregiment nr. 2 5
Infanteriregiment nr. 3 28
Infanteriregiment nr. 4 37
Infanteriregiment nr. 5 70
Infanteriregiment nr. 6 105
Infanteriregiment nr. 7 146
Infanteriregiment nr. 8 151
Infanteriregiment nr. 9 165
Infanteriregiment nr. 10 167
Infanteriregiment nr. 12 204
Infanteriregiment nr. 13 232
Infanteriregiment nr. 14 239
Infanteriregiment nr. 15 258
Infanteriregiment nr. 16 279
Hålogaland ingeniørbataljon 305
Trøndelag ingeniørbataljon 314
Veterinærinspektøren 320
Generalintendanten 324
Forsvarets sanitet 330
Hærens våpentekniske korps 343
Forsyningstroppene 347
Forsvarsstaben II 356
Forsvarets overkommando 363
Mi II 368
Bergartilleribataljon nr. 1 380
Bergartilleribataljon nr. 2 383
Bergartilleribataljon nr. 3 391
Artilleriregiment nr. 1 400
Artilleriregiment nr. 2 410
Artilleriregiment nr. 3 442
Foreningen "Hegra 1940" 449
Ingeniørregimentet 455
Dragonregiment nr. 1 482
Dragonregiment nr. 2 489
Dragonregiment nr. 3 520
Avisartikkel med lister over diverse medaljer 537
Bakkepersonell i Luftforsvaret 544
Undertegning av diplomer 634
Bestillinger, forespørsler og tilbud 653
Rosett til deltagermedaljen - Generalmajor Roscher Nielsen 659
Dekorasjoner til Olav Magnus Nilsen 661
Deltagermedalje til Astrid Bjørnsveen 663
Nytt diplom til Hjalmar Standahl 670
Deltagermedalje til Lars L'Abée-Lund 674
Deltagermedalje til major Axel Printz 683
Deltagermedalje til løytnant Sigurd Stousland 714
Deltagermedalje til Kjell Smedstad 719
Deltagermedalje til oberstløytnant A. T. Hauglie 721
Deltagermedalje til major S. Spjeldnes 726
Dokumenter fra Forbundet av krigsdeltagere 1940-1945 727
Deltagermedalje til Kristian Enger 741
Deltagermedalje til Hans Sveri 743
Diverse skriv om enkelttildelinger 745
Fotografier av norske dekorasjoner 771
Skriv fra Olaf Forsdal 779
St. Olavsmedaljen med ekegren til kaptein Philip Hansteen 784
Rekkefølgen for bæring av norske dekorasjoner 790
Skriv om dekorering av lege Opstad 803
Medalje for grensevakt i 1905 til Soren Erickson 814
Dekorasjon til stabssersjant Ole Størseth 828
Medaljen for lang og tro tjeneste 842
Fortjenstmedalje i gull til Ingebjørg Skoghaug 853
Fortjenstmedalje i gull til Pauline Houge 856
Fortjenstmedalje til Jacob Raaen 860
U.A.M.-personell 868
Haakon VIIs 70-årsmedalje 885
Deltagere fra Hafslo i Sogn 901
Luftforsvaret 902
Sjøforsvarets overkommando 921
Diverse lister 947
5. bilkompani 951
4. bilkompani 963
3. bilkompani 969
Hjemmestyrkene 974
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/RAFA-2062
Lenke til Arkivportalen
RAFA-2062: Forsvarsdepartementet, arkivet 1940-1945
Annen kilde nr. 2967 /1940 - 1945 - Krigsdekorasjonskanselliets arkiv Krigsdekorasjoner 2. verdenskrig Statlige arkiver Departementene Forsvaret Norske eksilorganer 1940-1950-årene Saksbehandlingskopier (AV)