Innhold
Visningsvalg:

Bergen byarkiv


Årstad kommune. Fattigvesenet

Møtebøker
Møtereferater 1870 1
Møtereferater 1871 7
Møtereferater 1872 11
Møtereferater 1873 19
Møtereferater 1874 24
Møtereferater 1875 30
Møtereferater 1876 35
Møtereferater 1877 39
Møtereferater 1878 44
Møtereferater 1879 47
Møtereferater 1880 51
Møtereferater 1881 55
Møtereferater 1882 64
Møtereferater 1883 74
Møtereferater 1884 82
Møtereferater 1885 92
Møtereferater 1886 104
Møtereferater 1887 115
Møtereferater 1888 128
Møtereferater 1889 141
Møtereferater 1890 152
Møtereferater 1891 165
Møtereferater 1892 178
Kildeinformasjon
Bergen byarkiv Bergen byarkiv BBA/A-0254/A/L0001
Lenke til Arkivportalen
Årstad kommune. Fattigvesenet A: Møtebøker
L0001: Møtebok
Fattigprotokoller nr. 1 /08.07.1870 - 19.08.1892 - Les mer om protokollen på Bergen byarkivs nettside: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/bergen-byarkiv-forteller/finn-arkivmateriale/byarkivet-pa-digitalarkivet/moteprotokoll-fra-fattigvesenet-i-arstad-1870-1892 Møteprotokoller Kommunale arkiver Fattigvesen