Innhold
Visningsvalg:

Varanger museum IKS


Brodtkorb handel A/S

Handel og korrespondanse, Handelsavdelinger
Edvart Ananiassen, Ulrik Niska, Johan Bargonen, Helmer Olsen Lund 1-2
Christian Hanssen, Hans Hansen 3-4
Karl Vogt, Jacob Abaloioff 5-6
Per Andreassen, Johan Efraimsen 7-8
Gustav Kjelman, Thorsten Stene, Mikkel Guleræinen, Hendrik Salmi 9-10
Anton Antonsen, Edvard Ananiassen 11-12
Per Andreassen, Karl Vogt 13-14
Hans Hanssen, Martin Olsen, Johan Knudsen, Efraim Grønberg, 15-16
Jørgen Pedersen, Anders Nilsen, Even Berger 17-18
Even Berger, Ole Ottesen, Christian Sundelin 19-20
Mathis Olsen, Johanes Mikkelsen, Lars Andreasen, Martin Hanssen, Peder Mathisen, Isak Larsen, Arne Hendriksen 21-22
Anders Jenssen, Hans K. Hendriksen, Peder Christiansen, Cornelius Eriksen, Reier Larsen, Peder Olsen 23-24
Berthel Olsen, Isak Isaksen, Per Nilsen, Ingebrigt Antonsen, Ole Jakobsen Bakke 25-26
Johan Johannessen, Johan Pedersen, Israil Mathisen 27-28
Edevart Ananiassen, Anders Nilsen 29-30
Johan E. Selstrøm, Johan Peder Olsen, Ole Olsen, Ole Josefsen 31-32
Johan E. Selstrøm 33-34
Johan Fiberg (Tiberg?), Samuel Heranen, Karl Remso 35-36
Mathis Petterson, Hartvig Ingebrigtsen, Alexander Vidikka, Andreas Moldarinda, Johan P. Bolakka 37-38
Hendrik Dimonen, August Larsen Moilanen, Ingebrigt Antonsen, Nils Viljander 39-40
Severin Jakobsen, Erik Gorvinen, Ingebrigt Eriksen, Anders Johansen 41-42
Johan Goivola, Adam Lehtola, Johan Gustav Staurijainen 43-44
"Arbeids Udgifter" (side 45), Christian Hansen 45-46
Severin Jakobsen, Nils Nilsen Skardal, Anders Nilsen, Martin Nilsen 47-48
Ingebrigt Antonsen, Matis Gelogombo, Peder Thorsen, Edvart Grønberg 49-50
Per Andreasen, Johanes Matisen, Berthel Larsen, Isak Abrahamsen, Gustav Kjelman 51-52
Wilhelm Dohganen, Oskar Gosein, Erik Isaksen Hvit, Vasili Malikin 53-54
Efraim Grønberg, Andreas Laihala, Mons Mikitin 55-56
Johan Knudsen, Jelisei Ballo, J.E. Selstrom, 57-58
Johan P. Olsen, Johan Sira, Ole Ottesen, Jakob Sibola 59-60
Isak Johansen, Ole Johansen Bekkebye, Wilhelm Olsen, Angel Nilsen 61-62
Samuel Heranen, Johan Jakob Jovelsen, Matis Gielevæinen, Ole Johnsen Seglvig 63-64
Petter Gielevæinen, Erik Moxnæs, Bernt Moxnæs, Salamon Eklund, Oskar Karlsen, Jakob Gulevæinen, Berthel Nilsen, Hans Olsen 65-66
Mikkel Gielevæinen, Samuel Andersen, Petter Lehtola, Robert Rotain, Peder Larsen, Per Nilsen 67-68
Petter Barkinen, Karl Randheika, Samuel Pedersen, Mikkel Bardanen, Abraham Lehto, Jakob Johansen, Andreas Leinonen 69-70
Mikel Halonen, Abraham Mattila, Zakarias Bjørnstrøm, Karl Remso, Hans A. Hansen, Karl Moilanen, Hendrik Tapio, Johan Sodari 71-72
Johan Fiberg, Johan Olsen, Ole Eilertsen, Karl Brænvald, Isak Beura 73-74
Matis Pettersen, Hans N. Johansen, Ole Olsen, Johan Abraham Mastonen, Johan Abraham Bululæ 75-76
Alexander Kilbelæ, Hans Nilsen, Karl Kilbelæ, Johan Mikel Varala 77-78
Anton Antonoff, Chr. Sundelin, Nils Nilsen, 79-80
Adolf Helander, Johan Hendrik Saugoski, Thomas Halonen, Jakob Raumala 81-82
Herman Sotkajærvi, Andreas Gregelæ, J. Reinholt Helander, Uldrik Halonen 83-84
Andreas Nikkinen, Andreas Salmela, Christian Christiansen, Johan Rauhala, Matis Duomela 85-86
Hendrik Simonoff, Edvart Ananiassen 87-88
Petter Trasti, Sigfrid Thomasen, Johan E. Selstrøm 89-90
Bruket (side 91), Matis Beldoberæ, Johan Heikilæ, Bendik Martinusen, Johan Bekkala, Edvart Ananiassen 91-92
Johan Heikilæ, Bendik Martinusen, Johan Bekkala, Edvart Ananiassen 93-94
Christian Hansen, Johan E. Selstrøm 95-96
"Arbeids Russene" (side 97), Matis Beldobera, "Arbeids Russene" (side 98), Anders Nilsen 97-98
Johan E. Selstrøm 99-100
Chr. Hansen, Matis Beldoberæ, Hanna Grønberg, "Arbeids Utgifter" (side 102) 101-102
"Bruget" (side 103), Karl Arvola, Abraham Samala, Alexander Kilbelæ, 103-104
Johan Rine, Erik Tupala (Topala?), Anders Andersen Havaajervi, Petter Randa 105-106
Matis Matisen Juoberi, Johan Mattila, Anders Nilsen, Uldrik Garvo, Petter Lehtola 107-108
Johan A. Donberg, Jakob Sipola, Isak Johansen Børho, Johan Efraimsen, 109-110
Oluf Molkojærvi, Johan Gombola, Johan Petter Rapana, Johan Heikilæ 111-112
Johan Daniel Pugola, Daniel Reisænen, J.E. Selstrøm, 113-114
Johan Efraimsen, Christian Hansen 115-116
Samuel Heranen, Gustav Heikilæ, Matis Sildagaski, Matis Hudingaski 117-118
Oluf Suobangi, Karl Gagorivara, Zakarias Bjørnstrøm, Johan Peder Olsen 119-120
Matis Baldoberæ, Per Begola, Johan Halonen, Petter Garvo 121-122
Oluf Hendrik Værio, Matis Bosti, Matis Dervo, Matis Gostamo 123-124
Andreas Moldarinda, Edvart Efraimsen, Wilhelm Ruopsa (Ruopoa?), Knudt Halvorsen, 125-126
Edvart Ananiassen, Lars Bauna 127-128
Per Andreassen, Adam Lehtola, Johan Raudio 129-130
Isak Eriksen, Wilhelm Hekman, Jakob Guhta (Geihta?), Oluf Rine 131-132
Karl Moilanen, Johan Bekkola, August Karakka, Lukas Remso 133-134
Daniel Mægelæ, Sephinias Næsvold, Filip Jogaloioff 135-136
Karl Vogt, Matis Sadalahti, Abraham Lehtola 137-138
Kildeinformasjon
Varanger museum IKS Varanger museum IKS VAMU/A-0001/E/Ea/L0003/0001
Lenke til Arkivportalen
Brodtkorb handel A/S E: Handel og korrespondanse
Ea: Handelsavdelinger
L0003: Skipperbøker. Persfjord
0001: Skipperbog for Persfjord No1 Annen kilde nr. 1 /1881 - 1884 - Sjømenn og sjøfolk Handel Fiskeri Genealogi og slektsgransking Båter og skip Sjøfart Privatarkiver Bedriftsarkiver