Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


AB AB
CD CD
EF EF
GH GH
JK JK
LM LM
NO NO
PQ PQ
RS RS
Sch St Sch St
TUV TUV
WXZ WXZ
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/NA052/C/Ca/L0001
Lenke til Arkivportalen
NA052: A/S Sulitjelma Gruber
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Register over oppsagte/uønskede
L0001: Svartebok
Personliste nr. L0001 /1891 - Oversikt over personer som skal nektes arbeid ved Sulitjelma gruber, med en kort begrunnelse om hvorfor. Årsakene varierer fra fyll og latskap til "ondsinnet agitasjon" og lønnskrav. Ondsinnet agitasjon betyr her å oppfordre til arbeiderorganisering. Oversikten ble antakelig til ved at Sulitjelma gruber mottok og utvekslet informasjon om potensielle arbeidssøkere med andre gruver og anlegg i landsdelen. En rekke sider er revet ut av boken Personopplysninger Bergverk og gruvedrift Opprør og uroligheter