Innhold
Visningsvalg:

IKA Rogaland


Høle kommune - Formannskapet

Møtebøker
1842 1a
1843 5b
1844 13a
1845 15b
1846 21a
1847 30b
1848 37a
1849 43b
1850 51b
1851 61b
1852 65a
1853 75a
1854 84a
1855 91a
1856 94b
1857 104a
1858 105a
1859 109a
1860 113b
1861 117a
1862 119b
1863 124a
1864 127a
1865 134b
1866 138a
1867 144a
1868 147a
1869 150a
1870 154b
1872 159a
1874 162b
1876 165a
1878 167b
1880 168b
1882 169b
1884 171b
1886 173b
1888 176a
1891 178a
1894 179a
1895 180a
Kildeinformasjon
IKA Rogaland IKA Rogaland IKAR/K-100021/Aa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Høle kommune - Formannskapet Aa: Møtebøker
L0001: Møtebok
Møtebok 1842 - 1895 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre