Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Trelasthandler Holter i Drammen

Kopibok
Register upaginert
Brevkopier 1808 1
Brevkopier 1809 14
Brevkopier 1810 49
Brevkopier 1811 92
Brevkopier 1812 109
Brevkopier 1813 142
Brevkopier 1814 164
Brevkopier 1815 180
Brevkopier 1816 230
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKA Kongsberg IKAK/0600901/B/L0001
Lenke til Arkivportalen
Trelasthandler Holter i Drammen B: Kopibok
L0001: Utenlandsk handelskorrespondanse
Kopibok 1808 - 1816 - - Kopibøker Brev og korrespondanse Handel Bedriftsarkiver