Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Etternavnsregister A upaginert
Etternavnsregister B upaginert
Etternavnsregister C upaginert
Etternavnsregister D upaginert
Etternavnsregister E upaginert
Etternavnsregister F upaginert
Etternavnsregister G upaginert
Etternavnsregister H upaginert
Etternavnsregister I upaginert
Etternavnsregister J upaginert
Etternavnsregister K upaginert
Etternavnsregister L upaginert
Etternavnsregister M upaginert
Etternavnsregister N upaginert
Etternavnsregister O upaginert
Etternavnsregister P upaginert
Etternavnsregister Q upaginert
Etternavnsregister R upaginert
Etternavnsregister S upaginert
Etternavnsregister T upaginert
Etternavnsregister U upaginert
Etternavnsregister A upaginert
Etternavnsregister B upaginert
Etternavnsregister C upaginert
Etternavnsregister D upaginert
Etternavnsregister E upaginert
Etternavnsregister F upaginert
Etternavnsregister G upaginert
Etternavnsregister H upaginert
Etternavnsregister I upaginert
Etternavnsregister J upaginert
Etternavnsregister K upaginert
Etternavnsregister L upaginert
Etternavnsregister M upaginert
Etternavnsregister N upaginert
Etternavnsregister O upaginert
Etternavnsregister P upaginert
Etternavnsregister R upaginert
Etternavnsregister S upaginert
Etternavnsregister T upaginert
Etternavnsregister U upaginert
Etternavnsregister V upaginert
Etternavnsregister W upaginert
Etternavnsregister X upaginert
Etternavnsregister Y upaginert
Etternavnsregister Z upaginert
Etternavnsregister Æ upaginert
Etternavnsregister Ø upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/NA052/C/Ca/L0002
Lenke til Arkivportalen
NA052: A/S Sulitjelma Gruber
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Register over oppsagte/uønskede
L0002: Svartebok
Personliste nr. L0002 /1894 - 1917 - Oversikt over personer som skal nektes arbeid ved Sulitjelma gruber, med en kort begrunnelse om hvorfor. Årsakene varierer fra fyll og latskap til "ondsinnet agitasjon" og lønnskrav. Ondsinnet agitasjon betyr her å oppfordre til arbeiderorganisering. Oversikten ble antakelig til ved at Sulitjelma gruber mottok og utvekslet informasjon om potensielle arbeidssøkere med andre gruver og anlegg i landsdelen. Personopplysninger Bergverk og gruvedrift Opprør og uroligheter