Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Vegårshei kommune

De folkevalgte organer og kommunens sentraladministrasjon, Formannskap og kommunestyre
1
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/KA0912-PK/01/01a/L0008
Lenke til Arkivportalen
Vegårshei kommune 01: De folkevalgte organer og kommunens sentraladministrasjon
01a: Formannskap og kommunestyre
L0008: Forhandlingsprotokoll, Kommunestyret
Møtebok nr. 1.1.8 /1952 - 1959 - - Møteprotokoller Formannskap og kommunestyre