Innhold
Visningsvalg:

IKA Rogaland


Nærbø kommune - Høyland skole

Motland kredsskole 1882 1
Motland kredsskole 1883 4
Motland kredsskole 1884 13
Motland kredsskole 1885 22
Motland kredsskole 1886 28
Motland kredsskole 1887 37
Motland kredsskole 1888 42
Motland kredsskole 1889 46
Motland kretsskole 1890 51
Vigre Friskole 1882 52
Motland friskole 1883 53
Vigre Friskole 1884 54
Vigre Friskole 1885 55
Motland Friskole 1886 56
Motland Friskole 1885 58
Vigre Friskole 1886 60
Motland Friskole 1887 61
Motland Friskole 1888 63
Motland Friskole 1889 64
Motland Friskole 1890 65
Motland Kredsskole 1890 68
Motland Kredsskole 1891 70
Høylands Kredsskole 1888 78
Høylands Kredsskole 1889 80
Høylands Kredsskole 1890 83
Høylands Kredsskole 1891 85
Kildeinformasjon
IKA Rogaland IKA Rogaland
Lenke til Arkivportalen
Nærbø kommune - Høyland skole Karakterprotokoll 1882 - 1891 - Skoleprotokoller og dagbøker er ofte nytta ved flere skoler. Slike protokoller er oppført under en av skolene. I merknadsrubrikken vil det gå fram i hvilke andre kretser protokollen ellers er nytta. Protokoller som er påbegynt i Nærbø kommune men avslutta i Hå (nye) kommune, vil være registrert og arkivert i Hå kommune. Arkivet er ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalogen er overført til ASTA i 2004 Kommunale arkiver Skolevesen