Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Register A - Ø 1
1915 28
1916 33
1917 135
1918 215
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18320.150/100/L0005
Lenke til Arkivportalen
K-18320.150: Hemnes kommune. Formannskapet
100: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0005: Møtebok
Møtebok nr. L0005 /07.12.1915 - 10.06.1918 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre